Deken Kirkels

Deken Kirkels Nog geen 3 maanden geleden waren we hier in deze basiliek samen aanwezig om de opening van het ZLF te vieren.

We waren blij en trots dat de Deken aanwezig was bij deze opening. Uw gezondheid was minder maar dat weerhield u niet om aanwezig te zijn bij dat belangrijke moment voor schutterij St.Remigius.

Sinds de heroprichting van St.Remigius in 1990 was u altijd nauw betrokken bij onze schutterij. U gaf ons vaak adviezen over hoe de schutterij in de meerssense gemeenschap diende te staan. Soms vroegen wij u om Uw mening maar ook ongevraagd gaf u ons uw aanwijzingen en wijze raad, want de Limburgse schutterscultuur lag U na aan het hart.

In de loop der jaren werd de band tussen u en de schutterij steeds sterker. Toen het prachtige gietijzeren kruis achter de basiliek vernield werd, deed dit U veel verdriet en vroeg u de schutterij om dit kruis te repareren. Wij als schutterij waren vereerd en zorgden ervoor dat dit gedenkkruis weer in ere werd hersteld. Vanaf dat moment hebben wij dit kruis geadopteerd en gedenken wij ieder jaar, in Uw bijzijn, hier onze overleden leden van de schutterij.

Bij onze heroprichting heeft U gevraagd of wij tijdens het Octaaf van het Heilig Sacrament, op zondag in de Sacramentsprocessie voorop wilden gaan. Ook daar waren wij door vereerd en dat is nooit meer veranderd. De Sacramentsprocessie was voor U heilig en U heeft steeds weer de Meerssenaren bewust proberen te maken dat dit erfgoed, door onze voorouders aan ons overgeleverd, van onschatbare waarde is.

Die boodschap is aangekomen en onze schutterij belooft U vandaag, plechtig dat wij ook de sacramentsprocessie zullen adopteren en er alles aan zullen doen om de Sacramentprocessie van Meerssen tot in lengte van dagen te laten uitbloeien tot eer en meerdere glorie van u en onze lieve Heer.

In 2007 vierden we samen het feit dat u 50 jaar priester was. De schutterij nam u op dat moment op in haar gelederen door u, voor het leven, te benoemen tot Patrones Spiritualis van schutterij St.Remigius.

Een benoeming waar u, maar ook wij, trots en fier op waren.

En nu zijn we hier om afscheid van elkaar te nemen. We zijn bedroefd dat u niet meer in ons midden bent, maar we zijn ook blij dat we u hebben mogen kennen in dit aardse leven.

Het is moeilijk om onze gevoelens onder woorden te brengen. In het volgende gedicht zal ik proberen dit te doen;

Verrijzen is ons geloof,
weerzien onze hoop,

gedenken onze liefde.
Onder Gods handen leefde u uw leven,
In Gods handen geeft U uw leven terug...
Wij, die U lief gehad hebben,
letten niet op het leven dat U afgesloten heeft,
maar op het leven dat u begint

Veel fijne herinneringen, verzachten de smart
Voorgoed uit ons midden, maar niet uit ons Meerssense schuttershart.