Jo Bartholomeus

joBartholomeus siteIn memoriam Jo ‘’de Bartel” Bartholomeus
lid van verdienste Schutterij Sint Remigius.

In de vroege ochtend van 5 juli is ons lid van verdiensten Jo “de Bartel” Bartholomeus overleden. Schutterij St.Remigius heeft vele jaren mogen genieten van de topvrijwilliger Jo. In de 90’er jaren heeft Jo menig uurtje gemetseld aan ons schuttersgebouw Tussen de Bruggen.
Jo was niet alleen een topvrijwilliger maar ook een harde werker. Tijdens zijn
metselwerk aan het gebouw waren meer dan 6 handlangers nodig om Jo van stenen te voorzien. En dan nog hielden de 6 handlangers Jo niet bij.
Na de bouw van het schuttersgebouw bleef Jo, en natuurlijk ook zijn vrouw Annie, verbonden aan schutterij St.Remigius. Bij elke activiteit waren ze aanwezig om ons te helpen. Annie achter de tap en Jo als ober, glazenophaler, stemmingmaker en wat er maar nodig was.
Opbouwen van de marktkramen voor de Bartholomeusmarkt en jaarmarkt, Jo

was als eerste in de vroege ochtend paraat. Het was dan ook niet meer dan logisch dat Jo en Annie in 2012 tijdens ons bondsfeest in het spreekwoordelijke zonnetje werden gezet en benoemd werden tot “lid van verdiensten”.
De
reactie destijds van Jo was kenmerkend voor hem; “ sjeij oet met de flauwekul, wat moot ich dao met?” . Voor Jo was het vanzelfsprekend dat hij kwam helpen. Daar hoefde en wilde hij niet voor in de spotlight staan.

6 weken geleden was Jo om 05.00 uur weer present om de marktkramen op te bouwen en 1,5 week later op de schuttersweide om de tent mee op te bouwen. Tijdens het koningsvogelschieten volop in de weer om de leden van de schutterij en de bezoekers te voorzien van een drankje. Helaas was dit de laatste keer, we gaan deze kanjer ontzettend missen. Niet alleen vanwege het vele werk dat hij verrichte maar ook zijn bijzondere humor, zijn “geknoter” met een daarbij zichtbare twinkeling in zijn ogen.


We wensen zijn kinderen en kleinkinderen, familie en naasten veel sterkte toe met dit
verlies. Jo bedank veur alles watste veur sjötterie St.Remigius hubs gedoon, veer goon dich misse.
Doog de groete van oos aan Annie!


Schutterij Sint Remigius Meerssen.

free joomla template