Privacy

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Schutterij St. Remigius, gevestigd in Meerssen en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40205184 (hierna: ‘Schutterij St. Remigius). Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens de schutterij mogelijk verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt wanneer personen de Schutterij St. Remigius -website bezoeken of gebruiken.

1.

GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1

Schutterij St. Remigius verwerkt (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u indien u:

a.

zich inschrijft voor een evenement, een wedstrijd, een opleiding of een andere activiteit die Schutterij St. Remigius aanbiedt;

b. 

een aankoop doet bij Schutterij St. Remigius;

c. 

zich aanmeldt voor een nieuwsbrief van Schutterij St. Remigius;

d. 

een formulier invult voor enige Schutterij St. Remigius -dienst of -informatieverstrekking of een formulier invult waarin u verzoekt contact met Schutterij St. Remigius op te nemen.

1.2

Schutterij St. Remigius verzamelt (mogelijk) de volgende gegevens:

a. 

naam;

b. 

voornaam;

c. 

adres;

d. 

e-mailadres;

e. 

telefoonnummer;

f. 

leeftijd;

g. 

geslacht;

h. 

functie;

i. 

bankrekeningnummer.

1.3

Schutterij St. Remigius kan deze gegevens gebruiken om:

a.

verzoeken van u in behandeling te nemen;

b. 

u in te schrijven voor deelname aan een opleiding, wedstrijd, evenement of een andere activiteit van c.q. namens Schutterij St. Remigius;

c. 

de dienstverlening aan u te verbeteren;

d. 

de website van Schutterij St. Remigius te optimaliseren;

e. 

contact met u op te nemen of te onderhouden;

f. 

een aanvraag voor een dienst van Schutterij St. Remigius aan u in behandeling te nemen.

   

2.

INFORMATIE WIJZIGING EN BEZWAAR

2.1

U kunt contact opnemen met het secretariaat per e-mail aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. voor:

a.

meer informatie over de wijze waarop Schutterij St. Remigius persoonsgegevens verwerkt;

b. 

vragen naar aanleiding van deze Privacyverklaring;

2.2

U hebt de volgende rechten:

a.

het recht van inzage;

b.

het recht op rectificatie;

c.

het recht op gegevenswissing;

d.

het recht op beperking van de verwerking;

e.

het recht op overdraagbaarheid van de gegevens;

f.

het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

2.3

De rechten vermeld in 2.2.a - e kunt u uitoefenen door contact op te nemen met Schutterij St. Remigius, zoals vermeld in 2.1.

  

3.

BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

3.1

Schutterij St. Remigius zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk.

3.2

Schutterij St. Remigius zal adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen.

  

4.

DERDEN

4.1

Schutterij St. Remigius zal uw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven of de KNSA daartoe verplicht is op grond van de Wet of een rechterlijke uitspraak.

5.

WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING

5.1

Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze privacyverklaring regelmatig te blijven raadplegen.free joomla template